Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ασφαλιστική δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών και ειδικότερα στους κλάδους ατυχημάτων και υγείας, ενώ δεν έχει δραστηριότητα στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.
 
Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εταιρεία δεν μπόρεσε να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη ελλειμμάτων.

Παράλληλα σημειώνει, ότι έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος.