Συνοδοί μικροφώνου: Νάντια Ρούμπου και Κωνσταντίνος Πουλής

Συνοδός Κορνήλιου: Αγγελική Γουναρίδη