Συντακτική ομάδα:

Ορέστης Βέλμαχος

Κωνσταντίνος Βενάκης

Κωνσταντίνος Κίτσος

Εύη Νικολόπουλου

Κωνσταντίνος Πουλής

Νικολέττα Χάρου