Συγγραφική ομάδα:

Βασίλης Βήττας

Κωνσταντίνος Πουλής