Συγγραφική ομάδα:
Βύρων Θεοδωρόπουλος
Μηνάς Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Πουλής