Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, παρατείνονται μέχρι και την 26η Μαρτίου 2018 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την έδρα τους στη Σαμοθράκη και λήγουν ή έληξαν από την 26.9.2017 έως και την 26.3.2018.
 
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.