Ισραηλινό πολεμικό ανέκοψε την πορεία της «Αμαλθειας» (GICDF: http://tinyurl.com/34uygue)