Ένας από τους ανεξάρτητους παρατηρητές στην έρευνα του Ισραήλ κατηγορείται για συγκάλυψη βασανιστηρίων – απαγωγών (wikipedia:  http://bit.ly/bp80Zh)