Όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΦΚΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών παρατάθηκε έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 για τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων, που άνηκαν σε ταμεία τα οποία έχουν αφομοιωθεί από τον ΕΦΚΑ

α) του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-TAN).

β) του Β΄ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

γ) του Β΄ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών).

Η παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 δόθηκε προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης του νόμου 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Επισημαίνεται ότι τα δικαιώματα και τα ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Το υπουργείο Εργασίας αναμένει τη μέγιστη δυνατή ένταξη των οφειλετών στις νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να ενισχυθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ και να διευθετηθούν χρέη που λιμνάζουν, αλλά τα πρόσφατα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του ΚΕΑΟ σχετικά με τη δυνατότητα των οφειλετών να παραμένουν μέσα σε μία ρύθμιση και να αποπληρώνουν τις δόσεις δημιουργούν έντονο προβληματισμό. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου, το 62,2% από αυτούς που εντάχθηκαν σε μια ρύθμιση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών από όσες ψηφίστηκαν στο παρελθόν, δεν κατάφεραν να παραμείνουν σε αυτήν.