Η Πρόταση της Προέδρου της Βουλής θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Σώματος, σε ειδική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού της Βουλής, σήμερα Τρίτη στις 19.30.
 
Με την πρότασή της η Ζ. Κωνσταντοπούλου ζητεί ειδικότερα την επανασύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών με αρμοδιότητα τη συνέχιση και ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης με οργανωμένο τρόπο, των αδιαμφισβήτητα ιστορικών στοιχείων που θα ενισχύσουν αποτελεσματικά την ελληνική επιχειρηματολογία για τη διεκδίκηση των οφειλομένων και τη συστράτευση και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και διεθνών οργανισμών σε αυτήν την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της, προς τον σκοπό αυτό πραγματοποίησης επαφών με άλλα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και με το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα που έχουν αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και της διοργάνωσης συνεδρίων και διαλέξεων για το ζήτημα. 
 
Η Ζ. Κωνσταντοπούλου, προτείνει τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής με συμμετοχή της προέδρου της Βουλής και των αντιπροέδρων της Βουλής ή των αναπληρωτών τους και με μέριμνα για αναλογική εκπροσώπηση όλων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και τουλάχιστον ενός βουλευτή από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς του Κανονισμού της Βουλής. Εξάλλου προτείνει, η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής να είναι άνευ αποζημιώσεως και προτείνει να οριστεί η 15η Ιουλίου 2015 ως προθεσμία υποβολής του πορίσματος της Επιτροπής, με δυνατότητα εντεύθεν ανανέωσης της εντολής και της θητείας της. 
 
 

Εθνικό ζήτημα
 

Η πρόεδρος της Βουλής χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς το ελληνικό Δημόσιο και τον ελληνικό λαό και προσθέτει ότι αποτελεί πανθομολογούμενη παραδοχή η ανάγκη ενεργοποίησης και του κοινοβουλίου στην υπόθεση. 
 
Την ίδια ώρα, στη Βουλή, διαβιβάστηκε έγγραφη απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, έπειτα από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη. Σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση, στις 8 Ιανουαρίου 2015 παραδόθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί για τον προσδιορισμό των αξιώσεων του ελληνικού Δημοσίου από τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Η εν λόγω έκθεση έχει χαρακτηρισθεί απόρρητη. «Σε κάθε περίπτωση, σε πολιτικό επίπεδο αρμόδιο είναι το υπουργείο Εξωτερικών το οποίο έχει τον πρώτο λόγο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συνεπώς σε μια ενδεχόμενη μελλοντική διεκδίκηση» τονίζει ο κ. Μάρδας στην απάντησή του. 
 
Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης ζητώντας να ενημερωθεί αν υπάρχει πόρισμα για τις αξιώσεις του ελληνικού Δημοσίου καθώς στον Τύπο δημοσιεύθηκαν πληροφορίες που προσδιορίζουν τις αξιώσεις αυτές σε συγκεκριμένο ποσό.