Νομοθετική παρέμβαση αναμένεται να υπάρξει και για την παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου, με ερωτηματικό να παραμένει αν θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, οι σχετικές τροπολογίες πάντως που ρυθμίζουν τις φορολογικές εκκρεμότητες είναι ήδη έτοιμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Οι συγκεκριμένες τροπολογίες θα ρυθμίζουν τα εξής:

• Οι διευκρινίσεις για τη δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης, που είναι μια από τις τρεις αλλαγές του φετινού βασικού εντύπου φορολογίας Ε1.

• Ο χρόνος καταβολής του πρόσθετου φόρου εισοδήματος ο οποίος θα προκύψει με το φετινό εκκαθαριστικό. Εξετάζεται να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο για την εξόφληση των εκκαθαριστικών από τους υπόχρεους, με πιθανότερο σενάριο τις 7 δόσεις.

• Να ισχύσει και για τα περυσινά εισοδήματα, όπως γι’ αυτά του 2014, η ρύθμιση αποφυγής των τεκμηρίων για ανέργους και φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα (π.χ. τόκους καταθέσεων κ.λπ.).