Διαβάζουμε και σχολιάζουμε ζωντανά το πολυνομοσχέδιο. Δείτε εδώ 

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου είναι τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3889/2010, «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις». Τροποποίηση γίνεται στα άρθρα 13 έως 24 του νόμου.


Αξίζει να αναφερθούμε στο άρθρο 23, εδάφιο 4 της τροπολογίας όπου τονίζεται ότι: «το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α) και β) της παραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί εντός μηνός θα καθοριστούν τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας.
Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α αποτυπώνουν με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α) και β) της παραγράφου 2. Στις περιοχές που υφίσταται θεωρημένος δασικός χάρτης η ως άνω εξάμηνη προθεσμία περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.

 
Στο παραπάνω σημείο γίνεται αναφορά στις οικιστικές πυκνώσεις, δηλαδή τους γνωστούς αυθαίρετους οικισμούς, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μπορούν κάλλιστα να θεωρούνται νόμιμοι στο μέλλον. Στο χάρτη, οι συγκεκριμένοι οικισμοί θα χρωματίζονται με «ιώδες χρώμα» και θα εντάσσονται στους δασικούς χάρτες. Οι δασικοί χάρτες δεν είναι φωτογραφίες, ούτε κτηματολόγιο. «Αποτυπώνουν τη νομική και όχι την πραγματική κατάσταση μιας έκτασης», επισημαίνει η Θεοδότα Νάντου, υπεύθυνη της WWF.

Ταυτόχρονα, οι δασικοί χάρτες βρίσκονταν μέσα στα «Prior Actions» του Μνημονίου 3.

«Νομιμοποιούν τους αυθαίρετους οικισμούς»

Η WWF από την πλευρά της, απηύθυνε επιστολή προς τους βουλευτές για το σχέδιο νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

Οι ίδιοι, στην επιστολή τους μεταξύ άλλων επισημαίνουν:

«Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου για τα προαπαιτούμενα δεν περιέχει μόνο μέτρα που εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους. Εισάγει και ρυθμίσεις που διαιωνίζουν την απαράδεκτη πολιτική αντίληψη ότι η νομιμοποίηση της περιβαλλοντικής παρανομίας αποτελεί δημόσιο συμφέρον, ενώ η πάταξή της και η διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου είναι ανεπιθύμητη πολυτέλεια. Επίσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιβάλλονται από ένα νέφος ασάφειας σε σχέση με τα επόμενα βήματα και το πραγματικό όφελος και διακύβευμα για το δημόσιο συμφέρον και τον φυσικό μας πλούτο.
 
Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας ή απορίας, διευκρινίζουμε ότι σκοπός των δασικών χαρτών δεν είναι κάποια απλή φωτογραφική αποτύπωση της δασικής γης. Οι δασικοί χάρτες έχουν νομική υπόσταση. Αν λοιπόν μια έκταση έχει καταπατηθεί, ο δασικός χάρτης οφείλει να την αποτυπώσει όπως η έκταση θα έπρεπε να είναι, ιδιαίτερα καθώς από το Σύνταγμα καθίσταται σαφές ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που καταστρέφονται δεν χάνουν τον δασικό τους χαρακτήρα. Μόνο υπό την έννοια αυτή, οι δασικοί χάρτες μπορούν να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον, να προσφέρουν ασφάλεια δικαίου και να εξυπηρετήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε συζήτηση για την τύχη και τυχόν «τακτοποίηση» αυθαιρέτων οικισμών σε δασική γη δεν μπορεί να είναι αντικείμενο των δασικών χαρτών και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για σαρωτική υποβάθμιση της δασικής νομοθεσίας.»

Αναλυτικά η επιστολή της WWF