Στο έκτακτο τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο έχει κληθεί και ο επικεφαλής του Ναυτικού. Στην Ελλάδα ζητάμε εξηγήσεις από πρεσβεία