Με τη διάταξη επιβλήθηκαν μειώσεις κατά 22% στον κατώτερο μισθό και κατά 32% στον κατώτερο μισθό των νέων έως 25 ετών.
 
Έτσι, ενώ ο κατώτερος μισθός ορίζεται στα 586 ευρώ, για τους νέους κάτω των 25 ετών είναι 512 ευρώ, ακόμα και στην περίπτωση που καλύπτονται από κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
 
Σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι, «η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 που εισάγει δυσμενή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4παρ.1), της μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 παρ.1), της προστασίας της νεότητας (21παρ.3)».
 
Ωστόσο τον Ιούλιο του 2014 με την υπ΄ αριθμ. 2307/2014 απόφασή της η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από προσφυγή της ΓΣΕΕ έκρινε, ότι «δεν είναι αντίθετα στο Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τα άλλα μέτρα που προβλέφθηκαν για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα από το Μνημόνιο ΙΙ, όπως είναι η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών».
 
 

Άνοιγμα προς συλλογικές διαπραγματεύσεις
 

Με την ίδια απόφαση όμως, άνοιξε ο δρόμος για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του μνημονίου του 2012 (ν.4046/2012), η οποία καταργούσε τη δυνατότητα των σωματείων να καταφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), μετά την αποτυχία να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.
 
Ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης έχει εξαγγείλει ότι θα κατατεθεί σύντομα νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει μεταξύ άλλων, την εξομοίωση των κατώτατων αμοιβών για τους νέους κάτω των 25 ετών.
 
Υπέρ της εξομοίωσης έχουν τοποθετηθεί κατ' αρχήν και οι εργοδοτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την κατάρτιση της Νέας Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.