Το επιτόκιο της δημοπρασίας ανήλθε στο 3,5% και το ζητούμενο ποσό (250 εκατ. ευρώ) υπερκαλύφθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρία, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8.75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017 καθώς και για την αποπληρωμή υφισταμένων Ομολογιών κατά το χρόνο λήξης τους τον Ιανουάριο 2017 οι οποίες δεν θα έχουν αποπληρωθεί πριν η λήξη τους σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Εκδότη.