Εντολή του Associated Press στους ανταποκριτές του: Μη γράφετε ότι τελείωσε ο πόλεμος στο Ιράκ. (Poynter: http://bit.ly/dginMG)