Αναλυτικά, το δεκασέλιδο κείμενο των θεσμών προς την Αθήνα, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1% για το 2015 και 2% για το 2016, 3% το 2017 και 3,5% το 2018.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του 2015, υπολογίζονται περίπου 3 δισ. μέτρα, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό.

Για τον ΦΠΑ προβλέπονται δύο συντελεστές, 11% και 23%. Στο 11% θα ενταχθούν φάρμακα, τρόφιμα και ξενοδοχεία. Στο 23% όλα τα υπόλοιπα.
 
Για το ασφαλιστικό, ισχύει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αλλά δίνεται η δυνατότητα στην ελληνική πλευρά να βρει ισοδύναμα οφέλη σε περίπτωση που δεν θέλει να την εφαρμόσει.

Επίσης, η Ελλάδα από τον Ιούλιο καλείται να μειώσει τις δαπάνες του συνταξιοδοτικού από 0,25% σε 0,50% του ΑΕΠ και περαιτέρω μείωση 1% το 2016.

 
Στον τομέα των εργασιακών, ζητείται να τερματιστεί κάθε ανατροπή μνημονιακών νόμων, καθώς και να μην υπάρξει αύξηση βασικών μισθών.
 

Ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις


Ακόμα, η Αθήνα καλείται να περάσει την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και να συνεχιστουν οι ιδιωτικοποιήσεις του Ελληνικού και των περιφερειακών αεροδρομίων.
 
Επιπλέον, καλείται σε συνέχιση των μεταρρυθμίσεων από την πρώτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, καθώς και σε επανεξέταση της ρύθμιση για τις 100 δόσεις, ώστε να μην συμπεριλαμβάνει τους μεγάλους οφειλέτες ή να τους αναγκάζει να πληρώνουν ταχύτερα και μεγαλύτερα ποσά.
 
Τέλος, στο κείμενο των θεσμών δεν γίνεται αναφορά σε ελάφρυνση χρέους.