Την υπόθεση έφεραν στο Δικαστήριο η Αυστρία και η Σλοβενία, με αφορμή την αίτηση ασύλου δύο οικογενειών από το Αφγανιστάν και ενός πρόσφυγα από τη Συρία, οι οποίες εισήλθαν στις χώρες αυτές ακολουθώντας τις νόμιμες διαδρομές μέσω Κροατίας.
 
Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Κροατία καθίσταται υπεύθυνη να εξετάσει τα αιτήματα για παροχή ασύλου. Ωστόσο, η Γερμανία έχει αναστείλει τον Κανονισμό για τους πρόσφυγες από τη Συρία σταματώντας τις απελάσεις προσφύγων στις χώρες πρώτης εισόδου.
 
Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. επισημαίνει μάλιστα ότι αίτηση ασύλου θα πρέπει να γίνεται στη χώρα άφιξης, ακόμη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 
«Ένα κράτος-μέλος το οποίο αποφάσισε, για ανθρωπιστικούς λόγους, να επιτρέψει την είσοδο ενός υπηκόου τρίτης χώρας, που δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα και δεν τα δικαιούται, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δικαστηρίου, δικαιολογώντας την απόφαση αυτή πως «μετά την άφιξη ενός ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που ζητούν διεθνή προστασία, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να υποστεί ο ενδιαφερόμενος απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση εάν μεταφερθεί».