Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ. 129-131/2016 αποφάσεις της , απέρριψαν σήμερα τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των τηλεοπτικών σταθμών Αlpha, Star Channel και Έψιλον, που είχαν συζητηθεί κεκλεισμένων των θυρών στις 30 Ιουνίου 2016 και αφορούσαν τη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης των 4 τηλεοπτικών αδειών, 3 εκατ. ευρώ η κάθε μια, για τη μετάδοση υψηλής ευκρίνειας.
 
Παράλληλα, δημοσιεύθηκε το σκεπτικό της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων της Ολομέλειας του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του Mega Channel.
 
Σε ό,τι αφορά την απόφαση για το Mega Channel, το ΣτΕ κρίνει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 7984/2016 απόφαση των υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκε στα 3 εκατ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε μια από τις 4 «δημοπρατούμενες άδειες παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας», είναι προγενέστερη της προκήρυξης του διαγωνισμού, άρα η αίτηση του Mega Channel δεν έχει το χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων, αλλά το χαρακτήρα αίτησης αναστολής.
 
Η αίτηση του Mega Channel, ως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κρίνεται απορριπτέα από το ΣτΕ, ως αβάσιμη, αλλά και ως αίτηση αναστολής είναι και πάλι απορριπτέα, καθώς από την επίμαχη υπουργική απόφαση δεν προκαλείται στον τηλεοπτικό σταθμό «βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη».
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν «στοιχειοθετούνται οι εξαιρετικοί εκείνοι λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν» τη χορήγηση της αναστολής και έτσι επεστράφη στο κανάλι το παράβολο που είχε καταθέσει για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 33.233,34 ευρώ.