Στην ανακοίνωση, που σημειώνεται πως ο ΕΟΠΠΕΠ είναι οργανισμός αυτόνομος εποπτευόμενος από το υπουργείο Παιδείας, αναφέρεται πως «με αφορμή τα δημοσιεύματα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με τον διακριτικό τίτλο “Εναλλακτική Παιδεία” το οποίο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα φαίνεται να λειτουργεί ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας», ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΕΠ να ανακληθεί αμέσως η συγκεκριμένη άδεια λειτουργίας και να ελεγχθούν οι ευθύνες του εισηγητή της υπόθεσης.
 
Επίσης, συμπληρώνεται πως ο υφυπουργός «κάλεσε επίσης σε άμεση συνάντηση στο γραφείο του τον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΕΠ» χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πως μόλις τη Δευτέρα, γνωστοποιήθηκε πως σύμφωνα με την απόφαση, αρ. Πρωτ. ΔΑ/4205 από τις 8 Φεβρουαρίου, το εργαστήριο «Αστροπαιδεία» υπάγεται πλέον στην εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.
 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των προγραμμάτων του υπουργείου Παιδείας για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, «το πρόγραμμα εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τέλος, στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση».