Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα αφορούσαν συνολικά 2.026 άτομα, το 75,58% των οποίων ήταν άνεργοι και το 17,44% συνταξιούχοι. Οι 451 που ανέρχονται στο 77% του συνόλου, αφορούσαν άτομα που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στο ΚΥΑΔΑ καθημερινά και ώρες 9.30 – 13.00, εκτός Παρασκευής, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αιτήσεις θα μπορούν υποβάλλουν και το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013.

Η Κοινωνική Υπηρεσία στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου του ΚΥΑΔΑ, επί της οδού Πειραιώς 35.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος
3. Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από την χώρα προέλευσης, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας
5. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την εφορία μέχρι την λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας
6. Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
7. Μισθωτήριο συμβόλαιο εάν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος)
8. Πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει)
9. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο δήμο εκτός του δήμου Αθηναίων