Δεν έχουν ωστόσο γίνει οι προσλήψεις των εκτιμητών, αν και όπως είχαν αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και η υφυπουργός Οικονομικών, επιταχύνονται οι διαδικασίες πρόσληψης των ειδικών εκτιμητών των ακινήτων, ώστε οι αντικειμενικές αξίες να είναι έτοιμες μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
 
Σύμφωνα με την απόφαση, στους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα ανατεθεί η σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης / τιμών ζωνών.
 
Για κάθε ζώνη θα υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα η οποία θα συμπληρώνεται από τους εκτιμητές στην οποία θα αναγράφονται:
 
  • Η τρέχουσα τιμή ζώνης.
  • Η εκτίμηση του κάθε εκτιμητή (δηλαδή έως τέσσερα πεδία, ανάλογα με το αν έχουν υποβληθεί επιτυχώς εισηγήσεις από τους τέσσερις ορισθέντες εκτιμητές).
  • Η μέγιστη τιμή μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
  • Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
  • Ο μέσος όρος των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
  • Η μέση απόκλιση μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
  • Οι αποκλίσεις μεταξύ της τρέχουσας τιμής ζώνης και της μέγιστης τιμής, της ελάχιστης τιμής και του μέσου όρου.