Απόφαση – Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Βήματος http://bit.ly/eMLNOG