Σε λειτουργία τέθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το σύστημα ηλεκτρονικής απογραφής των προστατευόμενων μελών, συζύγων και τέκνων, και το σύστημα απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας στους άμεσα ασφαλισμένους εργαζομένους και συνταξιούχους.
 
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο www.ika.gr όπου παρέχονται διευκρινίσεις που αφορούν τις διαδικασίες πιστοποίησης των χρηστών.
 
Μέχρι σήμερα η απογραφή γινόταν μόνο στο κατάστημα ΙΚα του εκάστοτε ασφαλισμένου.