Σύμφωνα με εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), οι τιμές στην ευρωζώνη μειώθηκαν 0,1% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 0,3% τον Φεβρουάριο και 0,6% τον Ιανουάριο.

Όπως και στους προηγούμενους μήνες, η μείωση καθοδηγήθηκε κυρίως από τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών ενέργειας, οι οποίες ήταν κατά 5,8% χαμηλότερες σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και των νωπών τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 0,6% σε ετήσια βάση και ήταν λίγο χαμηλότερος από ό,τι τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο (0,7% και τους δύο μήνες).