Στην 14σέλιδη απόφαση περιγράφονται όχι μόνο οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο έκρινε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί προσβολής της προσωπικότητας του Κατσανέβα αλλά και η ίδια η λειτουργία της Wikepedia, που ο πρόεδρος του «κόμματος της Δραχμής» αδυνατούσε να κατανοήσει. Ακόμα περισσότερο δε στις πρώτες σελίδες της απόφασης γίνεται ειδική μνεία συνολικότερα στην ελευθερία του Τύπου μέσω των blogs και των aggregators.

Θυμίζουμε ότι ο Θεόδωρος Κατσανέβας είχε απαιτήσει από συγκεκριμένο διαχειριστή (ποτέ δεν αποκαλύφθηκε πως απέκτησε πρόσβαση στα στοιχεία του) να διαγράψει την απόλυτα εμπεριστατωμένη αναφορά στο λήμμα της Wikipedia σχετικά με τον χαρακτηρισμό «όνειδος για την οικογένεια» που του είχε απευθύνει ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου στην πρώτη του διαθήκη.

Έτσι μία ημέρα πριν την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ο Θεόδωρος Κατσανέβας κατάφερε να γίνει γνωστό και στους νέους κάτι που γνώριζαν οι παλιοί και με αυτό τον περίεργο τρόπο να ενισχύσει την εγκυκλοπαιδική γνώση που προσφέρει η Wikipedia.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι το Πρωτοδικείο κατά την εκδίκαση των προσωρινών μέτρων είχε δεχτεί τους ισχυρισμούς του πολιτικού άνδρα και είχε διατάξει τον διαχειριστή να διαγράψει την συγκεκριμένη αναφορά, προσφέροντας έτσι και ένα παράδειγμα της ανούσιας αυτής εντολής, αφού κάθε φορά που ο διαχειριστής διέγραφε την αναφορά κάποιος άλλος από την κοινότητα της Wikipedia (που είναι ελεύθερη ακόμα και χωρίς σύνδεση) επανάφερε την συγκεκριμένη φράση.

Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν με καθυστέρηση ότι «η προσωπικότητα του αιτούντος δεν χρήζει προσωρινής δικαστικής προστασίας από την επίδικη καταχώρηση, η οποία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν δεν είναι παράνομη. Επομένως πρέπει η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, ειδικώς δε ως προς την πρώτη των καθών και για το λόγο ότι ως πάροχος δεν είχε την δυνατότητα να ελέγξει άρα και να επέμβει στο περιεχόμενο των καταχωρήσεων».

Ο Θεόδωρος Κατσανέβας καλείτε τώρα να καλύψει και τη δικαστική δαπάνη του διαχειριστή της Wikipedia, το κόστος εκπροσώπησης της οποίας είχε αναλάβει το ίδιο το ίδρυμα της Wikipedia.

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση: