Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι ο μηχανισμός επιβολής ποσοστώσεων κατά του οποίου προσέφυγαν τα δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης «συμβάλλει αποτελεσματικά και με αναλογικό τρόπο» στην ανακούφιση της Ελλάδας και της Ιταλίας από την εισροή των προσφύγων.

Οι μετεγκαταστάσεις των προσφύγων έχουν αποτελέσει ένα από τα μείζονα θέματα των δύο τελευταίων χρόνων, ενώ την ίδια στιγμή η ΕΕ καλείται να διαχειριστεί το ζήτημα του Brexit.
 

Τα τελευταία τρία χρόνια,  η ΕΕ έχει φιλοξενήσει πάνω από 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ωστόσο μετά τις μαζικές προσφυγικές ροές του 2015, ο αριθμός των αφίξεων μειώνεται σταθερά κατόπιν της συμφωνίας του 2016 που έκλεισε την οδό από την Τουρκία στην Ελλάδα και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για να μειωθούν οι αφίξεις στην Ιταλία μεταναστών που αναχωρούν από τη Λιβύη.
 
Οι προσφεύγουσες χώρες παρόλα αυτά ανέμεναν την αρνητική απόφαση του δικαστηρίου. «Θα αντιδράσουμε κάνοντας σαφές ότι σεβόμαστε την απόφαση του δικαστηρίου. Θα πούμε επίσης ότι συνεχίζουμε να θεωρούμε πως δεν είναι αυτός ο τρόπος να λυθεί το πρόβλημα, αλλά θα προχωρήσουμε στη μετεγκατάσταση» ήταν η δήλωση ενός Σλοβάκου διπλωμάτη.