Συγκεκριμένα αποσύρονται και θα επανακατατεθούν οι τροπολογίες: 
 
-του υπουργείου Οικονομικών για τους οικονομικούς επιθεωρητές και την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, 
 
-του υπουργείου Δημόσιας Τάξης σχετικά με την τοποθέτηση εισαγγελέα στην συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από παρακολουθήσεις, 
 
-του υπουργείου Πολιτισμού για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών καθώς και τη διαχείριση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και 
 
-του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες μέσω Διαδικτύου στις διαδικασίες του ΟΑΕΔ (εγγραφής μητρώου ανέργων, ανανέωση ανεργίας κ.α.) και την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών κατά την πρόσληψη προσωπικού σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.