Ένας απότακτος αστυνομικός που σε βάρος του φέρεται να υπάρχει καταδικαστική απόφαση, το ΦΕΚ για τη πρόσληψη του στο υπουργείο Εσωτερικών, δεν αναρτήθηκε ποτέ, φαίνεται πως είναι ένας εκ των στενών συνεργατών του υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου. Μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει διατελέσει σε αρκετές ιδιαίτερα κρίσιμες θέσεις και ειδικότερα ως αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή αξιολόγησης που θα εισηγείται στο υπουργείο Εσωτερικών ποια έργα θα λαμβάνουν ή όχι έγκριση για το πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» στο οποίο έχει θέση ως «εμπειρογνώμονας στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων».

Επίσης φαίνεται πως είχε και θέση «νομικού συμβούλου» στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ως «ειδικός σύμβουλος», στο νομοσχέδιο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ».

Το όνομά του ιδίου είναι Θεοδόσιος Μούγιος και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών» που παρουσιάζει και τις πληροφορίες για τον στενό συνεργάτη του υφυπουργού Θ. Λιβάνιου, είναι πρώην ανθυπαστυνόμος.

Επίσης αναφορικά με τις θέσεις από τις οποίες έχει περάσει ο Θ. Μούγιος, σε εκπαιδευτική ημερίδα σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης», αναφέρεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ως «ειδικός σύμβουλος υφυπουργού Εσωτερικών, υπεύθυνος κατάρτισης και εφαρμογής του προγράμματος».

Ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του δεν υπάρχει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, βρέθηκε ένα άλλο ΦΕΚ, εκείνο της 30ής Δεκεμβρίου 2016, με αριθμό φύλλου 1.385, στο οποίο αναφέρεται η απόταξή του από το σώμα της αστυνομίας, «για παράβαση του άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. η, ιβ και ιγ του π.δ. 120/2008. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1256512811 από 24.12.2016)», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το ΦΕΚ, που παρουσιάζει το ρεπορτάζ.

Ολόκληρο το ΦΕΚ

Με την υπ. αριθμ. 263676/6/3-ξβ’ από 28.12.2016 απόφαση του προϊσταμένου κλάδου διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εκδόθηκε σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3, περιπτ. α’ του άρθρου 54 του π.δ. 120/2008 σε συνδυασμό με την 7004/5/17 από 6.4.2015 απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτάσσεται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ο Ανθυπαστυνόμος (263676) Μούγιος Θεοδόσιος του Θεοδώρου και της Κωνσταντίνας {…} κατόπιν της υπ’ αριθμ. 60β/2016 ΑΠΌ 18.10.2016 τελεσίδικης απόφασης (πρακτικού) του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αξιωματικών Αθηνών, με την οποία αποφασίστηκε ότι πρέπει να επιβληθεί σ’ αυτόν η ανωτέρω ποινή, για παράβαση του άρθρου 10, παρ. 1, εδαφ. η, ιβ και ιγ του π.δ. 120/2008. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1256512811 από 24.12.2016).

Συγκεκριμένα το άρθρο 10 και τα εδάφια που αναφέρονται στο ΦΕΚ αφορούν πλήθος ποινικών αδικημάτων. Επομένως δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο εξ αυτών ο Θ. Μούγιος αποτάχθηκε από το σώμα την ΕΛΑΣ.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην «Εφημερίδα των Συντακτών»