Αυτό συνέβη επειδή ο πρόεδρος της ομάδας, Λάμπρος Σκόρδας, δεν κατόρθωσε να είναι πειστικός και συγκεκριμένος στις επίμονες ερωτήσεις της έδρας, οι οποίες είχαν εστιάσει στη βιωσιμότητα της εταιρείας. 
 
Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τις απαντήσεις του κ. Σκόρδα ότι η ΠΑΕ μπορεί να είναι βιώσιμη μέσα από το άρθρο 99, αφού επίκειται υποβιβασμός στη Β΄ Εθνική και γι΄ αυτό δεν ζητήθηκε η διατήρηση της προσωρινής διαταγής.
 
Πλέον, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποια από τις πλευρές χρωστούν οι «κίτρινοι» θελήσει, μπορεί να αιτηθεί μέχρι και αφαίρεση βαθμών εκτός των υπόλοιπων απαιτήσεών τους.