Η Αριστερά στη χώρα των υπουργοποιημένων συζύγων αοιδών. Η αδυναμία σκέψης του πολιτικού συστήματος (Καθημερινή: http://bit.ly/9yPlXc)