Πρόταση για κοινή αριστερή επίθεση στο μνημόνιο – και όχι μόνο. Για να δούμε. (nomoneynodebt: http://bit.ly/avuiYM)