Σκουριές: Οι Καρκινογόνοι Αμίαντος και Εισπνεύσιμος Χαλαζίας και η Σιωπή των Αρχών

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Καταγγελία του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, που απεστάλη σήμερα 16/7 στις αρμόδιες για την αδειοδότηση της Ελληνικός Χρυσός υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος.