Ο εμφύλιος πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή στο Λίβανο, προειδοποιούσε ο πρόεδρος της Συρίας. (New Yorker: http://bit.ly/cOtAHr)