Σύμφωνα με ανακοίνωση των ασφαλιστικών εταιρειών, η Softex αποζημιώθηκε πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τη νομοθεσία και τη σύμφωνη γνώμη και ρητή αποδοχή από την ασφαλισμένη επιχείρηση. Επομένως η προσπάθεια απόδοσης αιτιών για την παύση λειτουργίας της στην πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών είναι «επιπόλαιη και άστοχη».

Σε κοινή ανακοίνωση των εταιρειών GENERALI HELLAS, HDI GERLING, INTERAMERICAN και ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αναφέρεται ακόμα πως «ως συνασφαλίστριες εταιρείες της SOFTEX, δηλώνουμε κατηγορηματικά και με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας ότι, μετά το ζημιογόνο γεγονός της εν λόγω πυρκαγιάς και την ολοκλήρωση εκτίμησης των συνθηκών επέλευσης του κινδύνου και αποτίμησης των ζημιών που υπέστη η ασφαλισμένη εταιρία SOFTEX, προχωρήσαμε σε αποζημίωσή της μέσα σε εύλογο και, μάλιστα, ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους, της έκτασης και της φύσης της ζημίας. Η αποζημίωση καταβλήθηκε, σύμφωνα με τους όρους και τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τη νομοθεσία και μετά τη σύμφωνη γνώμη και ρητή αποδοχή από την ασφαλισμένη επιχείρηση» αναφέρεται στο τέλος.