Ξεχνούν ορισμένοι ότι σημασία δεν έχει πότε πεθαίνεις αλλά πόσο παράγεις
(Κ: http://bit.ly/an7JOC)