ΓΙα την αθωωτική του απόφαση, το δικαστήριο επικαλέστηκε το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, σύμφωνα με τον οποίο η διάκριση εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών είναι ουσιώδης, καθώς μόνο τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ είναι εκείνα που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της εταιρείας.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο συνήγορος του Ανδρέα Κουρή, Θέμης Σοφός, το δικαστήριο υιοθέτησε τη νεότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία όταν εργοδότης είναι ανώνυμη εταιρεία, υπόχρεος για ασφαλιστικές εισφορές που έχουν γεννηθεί μέχρι την 11-4-2012 είναι μόνον ο διευθύνων σύμβουλος και για εισφορές που γεννήθηκαν μετά την 11-4-2012 υπόχρεοι για την καταβολή τους είναι τα πρόσωπα που ορίζονται ειδικά, δηλαδή οι πρόεδροι των ΔΣ, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από τον νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, ή με δικαστική απόφαση, στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, ενώ τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων (αντιπρόεδροι και σύμβουλοι) ευθύνονται μόνον αν λείπουν όλα τα αμέσως παραπάνω πρόσωπα.
 
Το δικαστήριο, ανέφερε ο Θ. Σοφός, δέχθηκε για τον Ανδρέα Κουρή ότι ουδέποτε υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», η οποία φέρεται οφειλέτης των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, ότι δεν είχε εξουσία εκπροσώπησης ή διαχείρισης ή την παραμικρή ανάμιξη σε θέματα που αφορούσαν στη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρείας.

Σημειώνεται πως τα χρέη, από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, της ιδιοκτήτριας του Alter «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» στο ΙΚΑ αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ via in.gr)