Των Νίκου Μιχαλίτση και Κώστα Εφήμερου

Η τροπολογία που θα επέκτεινε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν αναμενόμενη αφού οι ήδη ανανεωμένες συμβάσεις των εργαζομένων στη ΔΤ (δανεισμένοι στη ΝΕΡΙΤ) είχαν αρχίσει να λήγουν από τις 19 Νοεμβρίου. Αυτή τη φορά όμως ο Γκίκας Χαρδούβελης φρόντισε και για μερικά ακόμα ζητήματα… Ζητήματα που ερευνώνται από τη δικαιοσύνη, αμνηστεύοντας όσους συνέβαλαν στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος από το μαύρο της ΕΡΤ και μέχρι τη δημοσίευση του νομοσχεδίου.

Ένα από τα σημαντικότερα νέα ήθη που προσφέρει αυτή η τροπολογία είναι το δια νόμου κουρέλιασμα της Διαύγειας, αφού για πρώτη φορά σε ένα νομοσχέδιο προβλέπεται η αναδρομική έγκριση αποφάσεων που δεν έχουν αναρτηθεί (και άρα σύμφωνα με το νόμο δεν είναι εκτελεστές) και μάλιστα δίνεται και περιθώριο ακόμα δύο μηνών για την ανάρτησή τους.

Ανάμεσα στις γραμμές αυτών των αποφάσεων κρύβονται εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον ειδικό λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών και όχι από το ανταποδοτικό τέλος. Πρόκειται δηλαδή για πρόσθετα χρήματα των Ελλήνων πολιτών.

Αμνηστεύοντας τους εαυτούς τους


Στην τροπολογία με «τίτλο Ρυθμίσεις για τη ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.» διαβάζουμε χαρακτηριστικά «Το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που διενεργήθηκαν από τον ειδικό διαχειριστή […] θεωρούνται νόμιμες, […] στο πλαίσιο εκτέλεσης των κάθε είδους συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων που έχουν συναφθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». Ενδεικτικά μάλιστα αναφέρονται και μερικές από αυτές, μάλλον όχι εντελώς τυχαία, όπως η Μίσθωση κυκλωμάτων (χρήματα για OTE, NOVA, DIGEA), φύλαξης (μίσθωση security που ανέλαβαν να κρατήσουν  τον κόσμο έξω από το προαύλιο της ΕΡΤ) και εστίασης (η διοίκηση ελέγχεται ήδη νομικά για την απομάκρυνση του εστιατορίου των εργαζομένων του συνεταιρισμού της ΕΡΤ), παροχή τεχνικών διευκολύνσεων στην εκπομπή προγράμματος και την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή, μαγνητοσκόπηση και εκπομπή προγράμματος (Τα studio Παιανίας των Μπόμπολα / Ψυχάρη που αμείφθησαν με 600.000 ευρώ για υπηρεσίες που παρείχαν για 8 ημέρες) συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς (πληρωμές προς EBU), παροχή νομικών, λογιστικών, γραμματειακών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών (έχουν προσλάβει σχεδόν όποιο πρόθυμο νομικό γραφείο βρέθηκε), προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Telmaco, Ελληνική Προεδρία κ.λπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την τροπολογία αυτή προσπαθούν να καλυφθούν και από τον νομικό έλεγχο που θα μπορούσε να τους ασκηθεί εξαιτίας της μη ετοιμότητάς τους να εκπέμψουν ψηφιακά που οδήγησε στην πληρωμή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κάθε μήνα προς την DIGEA των καναλαρχών.
 

Η σκανδαλώδης Αμνήστευση και το κουρέλιασμα της Διαύγειας

Πριν από τρείς εβδομάδες η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει τη Διαύγεια αλλά βρήκε ισχυρές αντιστάσεις και αναγκάστηκε να αποσύρει την τροπολογία που είχε καταθέσει. Ωστόσο αυτή τη φορά αποφασίστηκε κάτι πραγματικά ευρηματικό: Η κατ’ αποκοπήν αναστολή της ισχύος του νόμου με την παρακάτω παράγραφο:

«Και οι οικείες πληρωμές εκτελούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης εφόσον:  Ο ειδικός διαχειριστής διαπιστώσει με σχετική απόφασή του την εκτέλεση της προμήθειας έργου, υπηρεσίας καθώς και το ύψος της σχετικής δαπάνης», δηλαδή εφόσον ο ίδιος που αποφάσισε και πραγματοποίησε τη σκανδαλώδη πράξη την… εγκρίνει και επίσης «εφόσον αναρτηθούν το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι αναρτητέες στο δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, πράξεις της παρούσας». Δηλαδή κάτι που έχει γίνει πριν από ένα χρόνο και δεν έχει αναρτηθεί μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσης τροπολογίας γίνεται εκτελεστό κατά παράβαση του νόμου 3861/10 για τη Διαύγεια (που προβλέπει ότι κάθε απόφαση είναι μη εκτελεστή μέχρι τη δημοσίευσή της), και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και μετά από δύο μήνες από τη δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι με ειδική πρόβλεψη της τροπολογίας καταργείται και η διαπιστωτική πράξη που ήταν απαραίτητη για την λειτουργία της ΝΕΡΙΤ με το σκεπτικό ότι η ΝΕΡΙΤ λειτουργεί ήδη. Πρόκειται για Οργουελικό επιχείρημα. Με απλά λόγια η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται να κάνει τις νόμιμες πράξεις που η ίδια είχε νομοθετήσει επειδή η αγνόηση των νόμων έχει παραγάγει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αμνηστεύοντας (ξανά) τον Γκίκα Μάναλη

Η αμνήστευση δεν γίνεται μόνο για τα έργα της ΔΤ. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά και για αναληφθείσες υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που «αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων που έχουν εκπληρωθεί, παραδοθεί στην ΕΡΤ Α.Ε. ή εκτελεστεί από τον ανάδοχο μέχρι το κλείσιμο της ΕΡΤ, χωρίς να έχουν καταρτιστεί οι οικείες συμβάσεις». Η παράγραφος αυτή αμνηστεύει δηλαδή αναδρομικά και εντελώς φωτογραφικά τον Γκίκα Μάναλη, τελευταίο  Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. και αργότερα πρώτο ειδικό διαχειριστή του υπουργείου Οικονομικών (ΔΤ) για όλα τα έργα που έγιναν χωρίς να έχουν ελεγχθεί, παραληφθεί και χωρίς να έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Και μερικά έξτρα χρήματα για τους δικούς τους

Αλλά η τροπολογία δεν φροντίζει μόνο για τα νομικά προβλήματα των ειδικών διαχειριστών. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε ότι «προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη της επιτροπής που έχει επιφορτιστεί με την παρακολούθηση του έργου της ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με την απόφαση σύστασής της». Σε απλά ελληνικά φροντίζουν για την αποζημίωση μιας ειδικής επιτροπής που είχαν δημιουργήσει η οποία πληρωνόταν με μισθούς της ΔΤ και υπερωριακά και τώρα, επειδή τα χρήματα τελικά δεν τους ήταν αρκετά, προσθέτουν επιπλέον αποζημίωση για το ευάρεστο έργο τους.

Παράταση συμβάσεων

Η τροπολογία προβλέπει την παράταση των ήδη ληγμένων εδώ και μερικές ημέρες συμβάσεων των εργαζομένων της ΔΤ που βρίσκονται δανεικοί στη ΝΕΡΙΤ κατά ακόμα 8 μήνες, έως την 30η Ιουνίου του 2015. Θυμίζουμε ότι οι συμβάσεις αυτές που αρχικά ήταν δίμηνες και σύμφωνα με το νόμο δεν μπορούσαν να παραταθούν πάνω από μια φορά (όπως συμβαίνει με τους εποχικούς δασοπυροσβέστες π.χ.) έχουν ήδη παραταθεί άλλες δύο φορές, την πρώτη για συνολικά δέκα μήνες και τη δεύτερη για 15 μήνες σε σύνολο.

Πρόκειται για την πλήρη παραδοχή της αποτυχίας της κυβέρνησης που ισχυριζόταν ήδη από το 2013 ότι η ΝΕΡΙΤ θα λειτουργούσε με δικούς της εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου (και ο Παντελής Καψής έχτιζε την -όχι και τόσο επιτυχημένη- πολιτική του καριέρα βάσει αυτής της υπόσχεσης).

Τα ψιλά γράμματα

Η πολυσέλιδη τροπολογία αφού πρώτα φωτογραφίζει ως αθώους τους φυσικούς αυτουργούς της σκανδαλώδους διαχείρισης της περιουσίας της ΕΡΤ διευθετεί και μια σειρά από μικρές ατασθαλίες, οι περισσότερες των οποίων ελέγχονταν από τη δικαιοσύνη και προέρχονται από την ανικανότητά τους να εφαρμόσουν το νόμο.

Σε μια από αυτές διαβάζουμε ότι τροποποιείται ο νόμος 4262/14 και συγκεκριμένα το άρθρο 42 μεταθέτοντας την τελική ημερομηνία για τη διευθέτηση των ασφαλιστικών ζητημάτων της ΕΡΤ από το Σεπτέμβριο του 2014 στον προεκλογικό Φεβρουάριο του 2015.

Επειδή η δυσαρέσκεια των εργαζομένων εντός του Ραδιομεγάρου είναι έκδηλη τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει και κάτι παραπάνω σε αυτούς που δεν έχουν τα προσόντα για να προσληφθούν στην ΝΕΡΙΤ. Έτσι διαβάζουμε για την αύξηση του ορίου υπερωριών κατ’ έτος από 80 σε 120 ώρες. Θα είχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη του Σίμου Κεδίκογλου που κατά την αναγγελία του κλεισίματος της ΕΡΤ είχε αφιερώσει αρκετό χρόνο επιτιθέμενος στο αυξημένο κόστος των υπερωριών.

Το χόμπι της κυβέρνησης

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αμνηστεύει αναδρομικά όσους κινδυνεύουν από τη δικαιοσύνη. Πρόσφατα οι New York Times δημοσίευσαν αναλυτικό αφιέρωμα με ανάλογους νόμους συγκάλυψης. Ενδεικτικά:

Τράπεζες: Απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν την συμμετοχή στους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

Ιδιωτικοποιήσεις: Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για οφειλές των εταιρειών προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς, περιφέρειες και δήμους. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευθεί μέτρα εκτέλεσης, είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της στο ΤΑΙΠΕΔ είτε μέχρι να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οι ποινικές διώξεις.

Δάνεια τραπεζών: Ορίσθηκε ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο, τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη των τραπεζών η σύναψη δανείων με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούνται δύο προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, β) τηρήθηκαν οι κανονιστικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το μόνο αισιόδοξο όταν βλέπεις αυτού του είδους της τροπολογίες που φροντίζουν για την επόμενη μέρα, είναι ότι γίνεται σαφές ότι φοβούνται ότι αυτή δεν είναι μακριά. Θα ήταν όμως καλό ο κύριος Λοβέρδος που βρίσκει χρόνο για να καταθέσει αυτά τα νομικά εκτρώματα να ασχοληθεί λίγο με τους νεαρούς απεργούς πείνας που τους στερείται το νόμιμο δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα πανεπιστήμια που έχουν περάσει.