Η συνομωσία των μετρίων. Φιλοϊσραηλινό άξονα Σόφιας-Αθήνας-Λευκωσίας με το βλέμμα στην Ουάσινγκτον βλέπει ο Ισραηλινός Τύπος (JP: http://bit.ly/ccpev9)