Συγκεκριμένα, σε διάταξη που περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή (σελ.201-204) προβλέπονται προσλήψεις, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ακόμα και τρίμηνης διάρκειας, «προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών» στις περιπτώσεις όπου:

1) εκπαιδευτικοί ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αδυνατούν να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο δια ζώσης, για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού

2) ισχύουν ειδικά μέτρα στις σχολικές μονάδες, όπως κατάτμηση τμημάτων

3) μαθητές αδυντούν να προσέλθουν στα σχολεία για να συμμετέχουν στη δια ζώσης διδασκαλία

«Η μικρότερη του διδακτικού έτους διάρκεια των συμβάσεων εργασίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι την στιγμή της πρόσληψης δεν θα είναι γνωστό αν κατά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας θα εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη κάλυψης των κενών» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

«Το πλαίσιο των προσωρινών αναπληρωτ(ρι)ων (νέος όρος εργασίας στην εκπαίδευση) που ορίζεται είναι εφιαλτικό» σχολιάζει σε οργισμένη ανακοίνωσή του το Συτονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και εξηγεί ότι:

1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται με ειδική πρόσκληση να κάνουν δηλώσεις προτίμησης προκειμένου να καλύψουν ανάγκες που θα προκύψουν λόγω Covid-19 (άδειες, ασθένεια κλπ.) αλλά και για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης! Μάλιστα οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν ότι «δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη Covid-19»! Επιπλέον, στην παρ.9 ξεκαθαρίζει ότι όποιος προσληφθεί ως προσωρινός αναπληρωτής «δεν είναι διαθέσιμος πια για πρόσληψη» και άρα δεν δικαιούται να προσληφθεί ως αναπληρωτής ορισμένου χρόνου, ο πίνακας δηλαδή θα τον προσπεράσει ακόμα κι αν έρθει η σειρά του!

2. Προβλέπεται προσαυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας κατά το μισό (και φυσικά με πλαφόν τα 10 μόρια για να μην ξεχνιόμαστε πως 1,5 μόριο ανά μήνα και 10 ανώτατο όριο σημαίνει το πολύ 6 μήνες εργασία!), για να εκβιάσει σε αποδοχή αυτών των εξευτελιστικών συμβάσεων για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και τα μορφωτικά δικαιώματα!

3. Οι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης προκειμένου να καλύψουν στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση οποιαδήποτε βραχυχρόνια ανάγκη προκύψει και φυσικά μετά το τέλος της σύμβασης ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ!

4. Καταπατούνται όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα στο άρθρο 24. παρ.12 «…Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως το ωράριο των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας…»

Το Συντονιστικό συνεχίζει λέγοντας ότι:

«Την ώρα που:

·οι εκρηκτικές ανάγκες στην εκπαίδευση ΑΠΑΙΤΟΥΝ χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών,

·το κανιβαλικό πρόσωπο του προσοντολογίου έχει στείλει στην ανεργία συναδέλφους μας είτε λόγω παραβόλου είτε γιατί είδαν το όνομά τους να κατακρημνίζεται στους αξιολογικούς πίνακες,

·επιδιώκουν να μεταθέσουν όλη την εγκληματική τους αδιαφορίας για το άνοιγμα των σχολείων χωρίς κανένα μέτρο στην «ατομική» ευθύνη εκπαιδευτικών-μαθητών-γονιών,

Μας καλούν τώρα να αποδεχτούμε ότι θα εργαζόμαστε για 3 μήνες, με ωράριο που θα ορίσουν οι διευθύνσεις και οι «έκτακτες» ανάγκες που θα προκύψουν, και όλα αυτά μάλιστα με το άθλιο και προκλητικό «τυράκι» της προσαυξημένης μοριοδότηση»

Οι εκπαιδευτικοί, που κάνουν λόγο για εμπαιγμό και κοροϊδία, συνεχίζουν θυμίζοντας ότι «είμαστε εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουμε στηρίξει το δημόσιο σχολείο από άκρη σε άκρη όλης της χώρας, που καλύπτουμε εδώ και μια δεκαετία και πλέον τους ίδιους μας τους εαυτούς σε εκρηκτικά κενά που έχουν διαλύσει το δημόσιο σχολείο.Δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μέχρι την οριστική κατάργηση του προσοντολογίου, τη μονιμοποίηση όλων μας ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία»