Ο κυνηγημένος. Ο Εχούντ Μπάρακ ακύρωσε επίσκεψη στο Παρίσι φοβούμενος ότι θα τον συλλάβουν. (NPR: http://n.pr/aGdZbM )