Σύγκρουση γιγάντων. Το BBC τα βάζει με τον Μέρντοχ και τα ιδιωτικά ολιγοπώλια των ΜΜΕ. (Guardian: http://bit.ly/aJTjN4)