Εκπροσωπούν οι Bloggers την κοινωνία; Η κυβέρνηση θα το ήθελε. Η κοινωνία το ξέρει; (Αυγή: http://bit.ly/9fOrAn)