Τα πολυτάραχα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, οι θύλακες, οι περίμετροι και η πρόσφατη ιστορία (Wikipedia http://bit.ly/9qmivL)