Ακολουθεί μεταφρασμένη από τα αγγλικά η διακήρυξη των πολιτών της Τούζλα.

Μπορείτε να δείτε την αγγλική μετάφραση, στην οποία βασίστηκε η μεταφορά στα ελληνικά, εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 Φλεβάρη 2014
 
Σήμερα στην Τούζλα  ένα νέο μέλλον διαγράφεται! Η [τοπική] κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της, γεγονός που σημαίνει ότι το πρώτο αίτημα των διαδηλωτών έχει επιτευχθεί και ότι πληρούνται πλέον οι όροι για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων. Ο συσσωρευμένος θυμός και η οργή είναι οι αιτίες του ξεσπάσματος. Η στάση των αρχών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την κλιμάκωση της οργής και του θυμού.
 
Τώρα, στη νέα αυτή κατάσταση, επιθυμούμε να κατευθύνουμε το θυμό και την οργή στην ανοικοδόμηση ενός παραγωγικού και κατάλληλου συστήματος διακυβέρνησης. Καλούμε όλους τους πολίτες να υποστηρίξουν την υλοποίηση των ακόλουθων στόχων:
 
(1) Διατήρηση της δημόσιας τάξης και της ειρήνης, σε συνεργασία με τους πολίτες και την αστυνομία, προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε ποινικοποίηση, πολιτικοποίηση, αλλά και κάθε χειραγώγηση των διαδηλώσεων.
 
(2) Εγκαθίδρυση μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης, η οποία θα απαρτίζεται από μη πολιτικά, ασυμβίβαστα πρόσωπα. [Θα πρέπει να είναι άνθρωποι] που δεν έχουν καταλάβει καμία θέση σε οποιοδήποτε κυβερνητικό επίπεδο, ενώ καλούνται να οδηγήσουν το καντόνι της Τούζλα μέχρι τις εκλογές του 2014. Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλλει εβδομαδιαία τους σχεδιασμούς της, αλλά και ενημερωτικές εκθέσεις  για το έργο της, καθώς και να εκπληρώνει τους διακηρυγμένους στόχους της. Το έργο της κυβέρνησης θα παρακολουθείται από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
 
(3) Επίλυση, μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, όλων των θεμάτων που αφορούν την ιδιωτικοποίηση των εξής επιχειρήσεων: Dita, Polihem, Poliolhem, Gumara και Konjuh.  [Η κυβέρνηση] θα πρέπει να προχωρήσει στη(ν):
 
§ Αναγνώριση της προϋπηρεσίας και διασφάλιση της ασφαλιστικής καλύψης των εργαζομένων.
 
§ Διερεύνηση των οικονομικών εγκλημάτων και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτά.
 
§ Κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν παράνομα.
 
§ Ακύρωση των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης [για τις επιχειρήσεις αυτές].
 
§ Προετοιμασία για την επανόρθωση της ιδιωτικοποίησης.
 
§ Επιστροφή των εργοστασίων στους εργάτες. Οι επιχειρήσεις να επιστρέψουν υπό τον έλεγχο της δημόσιας κυβέρνησης, προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον. Άμεση επαναλειτουργία των εργοστασίων, όπου αυτό είναι δυνατό.
 
(4) Εξίσωση της αμοιβής των εκπροσώπων της κυβέρνησης με τις αποδοχές των εργαζόμενων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 
(5) Εξάλειψη των πρόσθετων οικονομικών ενισχύσεων των εκπροσώπων της κυβέρνησης, πέραν του μισθού τους, που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, και άλλους φορείς, αλλά και εξάλειψη κάθε άλλης παράλογης και αδικαιολόγητης μορφής αποζημίωσης πέραν εκείνων που δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
 
(6) Εξάλειψη των μισθών για τους υπουργούς και προοδευτικά για τους λοιπούς κρατικούς υπαλλήλους, μετά τη λήξη της θητείας τους.
 
Η διακήρυξη αυτή προτείνεται από τους εργαζόμενους και τους πολίτες του καντονιού της Τούζλα, για το καλό όλων μας.