Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 5,7%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
 
Ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 8,9%, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
 
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 7,0%, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.