Πτώση 11,8% κατέγραψε τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση ο τζίρος στη βιομηχανία, ενώ οι νέες παραγγελίες παρουσίασαν μείωση κατά 7,5%.
 
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 11,8%, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
 
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 6,4%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
 
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 11,8% τον Δεκέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, οφείλεται κυρίως στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 12%.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 7,5%, έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
 
Ο μέσος Γενικός δείκτης του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012,παρουσίασε μείωση κατά 6,9%, έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.