Για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 1993 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 700 μονάδων