«Η ταυτόχρονη εφαρμογή και υλοποίηση ισοδύναμων μέτρων σε σχέση με κοινωνικά επιζήμιες και οδυνηρές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από προαπαιτούμενα της δανειακής συμφωνίας θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα που θα δίνουν ταυτοτική και αξιακή διάσταση στη διακυβέρνηση της Αριστεράς, ως ένα παράλληλο, άλλο πρόγραμμα», επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής.
 
Όπως αναφέρει ο κ. Βούτσης, «το ζητούμενο είναι να κατατίθενται προτάσεις και να γίνεται ένας ειλικρινής διάλογος ώστε να μπορεί να επιτευχθεί κάθε φορά μια ευρύτερη συναίνεση και στήριξη σε πολιτικές με θετικό, προοδευτικό πρόσημο. Είναι πάρα πολύ νωρίς αν πιστεύουμε ότι πράγματι αυτή η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει εντελώς τη διακινδύνευση της “αριστερής παρένθεσης” για να μιλήσουμε για άλλες κυβερνητικές συνθέσεις και σχήματα».
 
Αναφερόμενος στη δέσμευση της κυβέρνησης για αναθεώρηση του Συντάγματος, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αναφέρει: 
 
«Υπάρχει μια καινούργια “ύλη” λόγω της εξαετούς ήδη δοκιμασίας της χώρας και των θεσμών από την κρίση και τις μνημονιακές πολιτικές. Μια “ύλη” που θα προσανατολίσει τη συζήτηση σε αναζήτηση και κατοχύρωση σύγχρονων θεσμικών εγγυήσεων για δικαιώματα και ενέργειες που θα οργανώνουν την ανασύσταση του κοινωνικού ιστού και της διεθνούς υπόστασης της χώρας στη νέα εποχή, μετά τη δοκιμασία την οποία ακόμα τώρα περνάμε, και θα αφορούν πχ τα δημοψηφίσματα, τις σχέσεις Εκκλησίας- Κράτους και τη θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος».