Το ελληνικό πιόνι θυσία στη σκακιέρα του πολέμου. Το Ισραήλ και η χαμένη παρτίδα της εξωτερικής πολιτικής. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/c6VkYe)